Bulgaristan Vizesi

Başvuru Merkezi

Nerelerdeyiz

 • Ankara
 • Antalya
 • İzmir
 • İstanbul
 • Gaziantep

Bulgaristan Vize İşlemleri

Tüm vize işlemleriniz için...

Bulgaristan Öğrenci Vizesi

Ücretsiz telefon desteği:

Online Randevu

Bulgaristan Öğrenci Vizesi

Bulgaristan Öğrenci Vizesi, öğrencilerin 90 günden uzun sürecek eğitimleri için alabileceği bir vize türüdür. Bulgaristan’da kısa süre de olsa öğrenim görmek isteyenler ve bu öğrenim için kalış süresi 90 günü aşan her başvuru hamili Bulgaristan Öğrenci Oturum Vizesini alma hakkına sahiptir. 90 günü aşan uzun süreli ikamet gerektiren eğitim vizeleri için tüm işlemler elçilikler veya konsolosluklar aracılığıyla yapılır.

Öğrenci vizesi Bulgaristan, kişinin oturum kartı alma hakkına sahip olduğunuzu gösteren bir D Tipi yani uzun süreli vizedir. Çoğu D vizesi bu vize de Bulgaristan multi vize olarak geçer.  Bulgaristan’a öğrenim görmek için giden kişi, Bulgaristan Öğrenci Oturum Vizesi ve Bulgaristan Kimlik Kartı olan kişiler, kendisine çeşitli ayrıcalıklar sağlayacak olan Liçna Karta başvurma hakkı kazanır. Liçna Karta Başvurusu, Bulgaristan’a giden kişinin öğrenim göreceği okulun bulunduğu ildeki Yabancılar Şubesi’nden yapılır.

Bulgaristan’a gidecek olan öğrenciler en çok aklına takılan Bulgaristan vizesi schengen mi oluyor. Avrupa birliği üyesi olan ülkenin vizesi schengen ve D tipi vize alan öğrenciler bütün Avrupa ülkelerini schengen vizesi ile Bulgaristan üzerinden gezebilir.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Almak İçin Gerekli Olan Evraklar

Türkiye’den Alınacak Evraklar:

 1. Pasaport: 2 yıl geçerliliği olan ve Bulgaristan Öğrenci Vizesinin işlenebileceği sayfaları olan,
 2. Biometrik Fotoğraf: Arkası beyaz fonda olan 35x45mm boyutlarında ve yakın zamanda çekilmiş fotoğraf,
 3. Başvuru yapan öğrencinin adına kayıtlı ve Türkiye’de açılmış bir banka hesap cüzdanı,
 4. Muvafakatname: Bulgaristan’da eğitim görecek olan öğrenci 18 yaşının altında ise anne ve babasının imzasıyla alınmış olan noter onaylı belge,
 5. Öğrenciye ait sabıka kaydı
 6. Öğrenciye ait Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Dökümü

Bulgaristan’dan Temin Edilecek Evraklar:

 1. Bulgaristan’da öğrenim görecek kişi adına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış okula kabul belgesi,
 2. Öğrencinin Bulgaristan’da eğitim alacağı üniversiteden edinilen öğrenci belgesi,
 3. Öğrencinin, Bulgaristan’da ikamet edeceği adrese ait yurt belgesi ya da Bulgaristan noterinden alınmış kira kontratı.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Başvuruları Nereye Yapılabilir?

Öğrenci vizesi, Bulgaristan’da doksa günden fazla eğitim görmek amacıyla Bulgaristan’a gitmek isteyen kişilerin başvurduğu uzun süreli kalışı garanti eden D tipi bir vizedir. Bütün uzun süreli vize başvurularında olduğu gibi Bulgaristan öğrenci vizesi başvurusu da Bulgaristan Konsoloslukları tarafından yürütülmektedir.

Başvuru yapan kişi ihtiyaç duyarsa vize alacağı süreç boyunca vize hizmet merkezlerinden danışmanlık talep etme hakkına sahiptirler. Kişinin, seyahat amacına uygun olarak hazırlanmış Bulgaristan Vize Evrakları başvuru sahipleri tarafından konsolosluk vize departmanına bizzat teslim edilmelidir.

Hangi Bulgaristan Konsolosluğuna başvuru yapıldıysa, yetkililer bu süreç boyunca kişilerden ek evrak talep edebilir. Talep edilen bu evraklar zamanında temin edilir ve bu birime iletilirse vize alma konusunda herhangi bir aksaklık yaşanması ihtimali en az seviyeye indirgenecektir.

Kişiler Bulgaristan öğrenci vizesi başvuruları için kendi görev çevresine hizmet veren konsolosluk birimine başvurmalıdır. Başvuru yapan kişi sadece ikamet ettiği şehre bağlı Bulgaristan temsilciliği üzerinden başvuru yapma şansına sahiptir.

Uzun süre kalış amacıyla hazırlanan D vize evrakları kişilerin seyahatlerine uygun olarak eksiksiz bir biçimde hazırlanmalı ve evraklar ilgili birime ulaştırılmalıdır. Başvuru için sunulan Bulgaristan vizesi için gerekli evraklar özenle hazırlanmalıdır. Evraklarda yaşanan en ufak bir sıkıntı başvurunun reddedilmesine neden olacaktır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Ücretleri

Bulgaristan öğrenci vizesi için başvuran kişilerin ödemekle yükümlü olduğu zorunlu vize ücretleri vardır. Bu ödeme Bulgaristan vize şartları arasında bulunur. Kısa süreli seyahatler için ödenmesi gereken Bulgaristan vize ücretleri ve uzun süreli Bulgaristan vize başvuruları için ödenmesi gereken vize ücretleri tutarları farklılık göstermektedir.

Özellikle Bulgaristan vize schengen avantajına sahip olduğu için fiyat bir öğrenci için pahalı olabilir. Talep edilen vize ücreti, kişilerin başvurularının dikkate alınması için ödemesi gereken ücretlerdir. İstenen bu para konsolosluk harçları ve hizmet bedellerini içine dahil eden toplam bir tutardır. Kabaca bir hesap yapılacak olursa Öğrenci Vizesi başvuruları için taraflardan talep edilen ortalama hizmet bedelleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Konsolosluk harç bedeli 100€,
 2. Başvuru merkezi hizmet bedeli tercih edilen hizmet merkezlerine göre fiyatlar değişmektedir. Bu fiyatlar 25€ ve 15€ aralığındadır.
 3. Her yurtdışı seyahati için yapılması zorunlu olan ve Bulgaristan’da geçerli olması gereken seyahat sağlık sigortasının fiyatı aylık bazda hesaplanır. 6 aylık ikamet için 40-50€ ödenebilirken; 1 yıllık ikamet için 60-70€ ödenebilmektedir,
 4. Konsoloslukta sıra beklememek için ödenen VIP hizmet bedeli 50€,
 5. Başvuru sürecinde her adımda gerekecek olan fotoğraf hizmet ücreti ise 25TL,
 6. Kurye hizmeti için 10€,
 7. Başvuru formu doldurmada yardım için gereken ücret 7€,
 8. Kargo hizmet bedeli 15TL,
 9. SMS ile bilgilendirme ücreti 1€,
 10. İstenen her bir evrak nüshası için 1TL.

Yukarıda sıralanan bu ücretler ortalama hizmet bedellerini içermektedir. Fakat bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir Bulgaristan vize ücretleri 2018 ve Bulgaristan vize ücretleri 2019-2020 listeleri incelenirse aradaki fark açıkça görülebilir. Bu neden seyahatten önce muhakkak güncel liste takip edilmelidir. Zorunlu seyahat sağlık sigortaları, vize başvuru hizmeti alınan merkezlerden de alınabilir. Vize başvurularına ret cevabı alınırsa herhangi bir para iadesi yapılmamaktadır.

Başvuru yapan öğrencilerin maddi imkanları kısıtlı olacağı için; başvuru aşamasındaki her adım dikkatle yerine getirilmeli ki kişi hem para hem de zaman kaybetme külfetinden kurtulabilsin. Öğrenciler tekrar başvuru yapılmak isterse aynı prosedürleri tekrar uygulamak zorundadırlar. Yeni bir başvuru dosyası hazırlanmalı ve gerekli vize ücretinin tekrar ödenmesi şarttır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bulgaristan öğrenci vizesi uzun süreli seyahat kapsamında olduğu için; bu vizenin sonuçlanma süresi de uzundur. Yapılan bütün D vize başvuruları en az 45 günde sonuçlanır; bazı durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Sonuçlanma süreleri başvurulan zaman dilimine göre daha uzun ya da daha kısa olabilir.

Kişinin vize alımı için sunduğu evraklara göre değerlendirme süreci yürütülür. Başvuru sahibinin D vizesine hak kazanıp kazanmadığına Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafınca karar verilir. Başvuru yapılan konsolosluk birimi yürütülen süreçte kişiyi mülakata çağırma ve ek evrak isteme hakkını gizli tutar. Bulgaristan D vizesi başvurularını kabul etmeye yetkili olan makamlar Bulgar diplomatik temsilcilikleri olduğu için yanıt alma süresi biraz daha uzun olmaktadır.

Bulgaristan Öğrenci Vizesi Başvuru Formları

Bulgaristan’a yapılacak olan eğitim amaçlı seyahatler için; öncesinde başvuru sahiplerinin formlarını seyahat amaçlarına uygun olarak eksiksiz bir şekilde doldurması şarttır.

Doldurulacak olan başvuru formları, başvuru yapılacak olan bölgelere göre farklılık göstermektedir. Vize alma sürecinde değerlendirmeler bu forma yazılan bilgiler üzerinden yapılacağı için kişisel bilgilerin ve seyahat bilgilerinin formun uygun bölümlerine eksiksiz bir şekilde yazılması şarttır.

Bu formun doldurulmasında yapılan herhangi bir yanlış, vize başvurusunun ret cevabı almasına neden olur. Bulgaristan vizesi ekşi sözlükteki hakkında yazılan yazılar okunursa bu durumun ne kadar sık yaşandığı görülecektir.

Bu web Sitesi’nin Konsolosluk veya herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır. Firmamız Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Online Randevu Formu